Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 10

Oorspronkelijk artikel

Lacan over psychose: een bijzondere klinische benadering

K. Libbrecht

Lacans conceptualisatie van de psychose staat synoniem voor een bijzondere klinische benadering van de psychotische patiënt. Vertrekkende van een verduidelijking van wat een psychoanalytisch perspectief op de psychose veronderstelt, wordt ingegaan op de nauwe betrokkenheid van theorie en praktijk in Lacans visie op de psychose. Zo blijkt hoe een klaarblijkelijk abstracte en moeilijk toegankelijke theorie een klinische realiteit verduidelijkt, alsook op welke wijze Lacans theorievorming relevante richtpunten kan opleveren voor de praktijk van psychiaters.