Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 10

Oorspronkelijk artikel

Betrouwbaarheid van een semi-gestructureerd interview voor de Hamilton-depressieschaal

F. de Jonghe, M. Koeter, H.D.B. Vermeulen

Wij onderzochten de tussenbeoordelaarsbetrouwbaarheid van een Nederlandstalig semi-gestructureerd interview voor de Hamilton-depressieschaal. Er werd gebruik gemaakt van de interviewer-observatormethode en de resultaten werden vergeleken met een recent gepubliceerd onderzoek. Uit de bevindingen blijkt dat het gebruik van een semi-gestructureerd interview het betrouwbaar toepassen van de Hamilton-schaal, ook door beoordelaars zonder klinisch-psychiatrische ervaring, mogelijk maakt.