Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 10

Oorspronkelijk artikel

Het grijze gebied tussen gedwongen en vrijwillige opnames

R. Hoekstra, P.K.J. Ronhaar, R.B. Laport

Door middel van vragenlijsten werd bestudeerd hoe het opnameproces in de praktijk van de acute psychiatrie verloopt vanaf het moment dat de beoordelaar opname in een psychiatrisch ziekenhuis geïndiceerd acht. Het soms optredende dilemma tussen een gedwongen en vrijwillige opname hebben wij belicht tegen de achtergrond van de BOPZ. Er blijkt een kleine groep patiënten te zijn met een ernstige psychiatrische stoornis wier bereidheid, voor zover te beoordelen tijdens het eerste contact, onvoldoende wordt geacht, en het gevaar lijkt te gering voor een inbewaringstelling. Bij de beoordeling van het gevaar dat deze patiënten veroorzaken, wordt in onze praktijk vaak het beloop in tijd actief gevolgd, hetgeen in veel gevallen een cumulatie van gevaarsaspecten te zien geeft. Voor de beoordeling van het al dan niet ultiem zijn van het `remedium' bleek in onze acute dienst bij deze twijfelgevallen vooral rekening te worden gehouden met de voorgeschiedenis en het steunsysteem.