Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 9

Oorspronkelijk artikel

Psychopathologie van patiënten met schizofrenie en `Expressed Emotion' van de ouders

P.M. Dingemans, M.E. Lenior, D.H. Linszen

Bij onderzoek naar de relatie tussen Expressed Emotion (EE) en psychopathologie in 83 gezinnen werden patiëntengroepen onderscheiden naar de hoge of lage EE-score van hun ouders. Hierop bleken de groepen niet te onderscheiden. Patiënten van ouders met een hoge EE-score bleken premorbide beter te hebben gefunctioneerd dan patiënten van ouders met een lage EE-score. Analyses met de subschalen van de EE lieten zien dat de verschillen in EE-scores berustten op `gevoelsmatige overbetrokkenheid' en niet op `kritiek'. Ouders blijken bij opname van hun kind met schizofrenie dus eerder gevoelsmatig overbetrokken dan kritisch. Deze bevinding duidt erop dat de EE-score (hoog versus laag) weinig zegt over de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en dus beter onderzocht kan worden met betrekking tot de samenstellende delen (kritiek en overbetrokkenheid) van de EE.