Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 9

Oorspronkelijk artikel

Schizofrene patiënten en haardracht

J. à Campo, M. Merckelbach

Onderzocht werd of ingrijpende veranderingen in haardracht geassocieerd zijn met een schizofreen toestandsbeeld. In een steekproef van 286 opgenomen psychiatrische patiënten werden inderdaad aanwijzingen voor zo'n soort verband gevonden. Met name lijkt er een verband te zijn tussen schizofrenie van het gedesorganiseerde type en ingrijpende veranderingen in haardracht.