Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 8

Oorspronkelijk artikel

Het Asperger-syndroom in de DSM-IV

J.H. Jessurum, C. Verhagen-Redtenbacher

In dit artikel worden de criteria van de DSM-IV voor de Stoornis van Asperger (299.80) vergeleken met die van de Autistische Stoornis (299.00). Daaruit wordt geconcludeerd dat, voornamelijk door het uitsluitende criterium dat er geen sprake mag zijn van de classificatie Autistische Stoornis om tot de classificatie Asperger te komen, in de praktijk de Stoornis van Asperger vrijwel niet kan worden geclassificeerd. Er wordt aandacht besteed aan de taalproblemen van Aspergers en aan het wegvallen van het criterium van de motorische onhandigheid bij de DSM-IV-criteria. Het blijft van groot belang om naast de DSM-IV-classificatie altijd een beschrijvende diagnose te gebruiken en in de behandeling aan dit laatste het primaat te verlenen.