Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 8

Oorspronkelijk artikel

Gebruik van een `noodplan' bij de behandeling van patiënten met een recidiverende uni- of bipolaire stemmingsstoornis

A. Hofman, A. Honig, A. de Witt

In het beloop van recidiverende uni- en bipolaire stemmingsstoornissen worden periodes van ziekte afgewisseld met periodes waarin de patiënt relatief klachtenvrij kan functioneren. Veel patiënten die één of meerdere manische en/of depressieve decompensaties hebben doorgemaakt, zijn erg bang voor een recidief. Ze weten vaak niet precies wat ze moeten doen of laten om een recidief te voorkomen of de schade ervan te beperken. In dit artikel wordt beschreven hoe met hen een noodplan kan worden opgesteld en gebruikt. Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op onze ervaringen met een dergelijk noodplan. Het opstellen van een noodplan, waarin concreet staat beschreven welke signalen duiden op een terugval en wat dan het beste kan worden ondernomen om een terugval te voorkomen of de schade ervan te beperken, is een manier om meer greep te krijgen op de angst voor een recidief alsook op het recidief zelf. Het noodplan is bedoeld om nieuwe ziekteperiodes in duur en ernst te beperken of soms zelfs geheel te voorkomen.