Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 2, 129 - 133

Gevalsbeschrijving

Neurotische excoriaties en de obsessieve compulsieve stoornis

M. Kossen, G. Glas

samenvatting Zelfverwondend gedrag kan een symptoom zijn van diverse psychiatrische stoornissen. Neurotische excoriaties vormen een weinig beschreven vorm van zelfverwonding. Aan de hand van twee casussen wordt beschreven wat neurotische excoriaties zijn, bij welke psychiatrische stoornissen en persoonskenmerken deze voorkomen, wat de mogelijke verklaringen zijn en wat er bekend is over de behandeling. Neurotische excoriaties lijken als stoornis te passen binnen het spectrum van de obsessieve compulsieve stoornissen.

trefwoorden diagnostiek, neurotische excoriaties, obsessieve compulsieve stoornis