Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 5, 339 - 344

Korte bijdrage

Gedragsveranderingen tijdens tbs-behandeling

H. Nijman, C. de Kruyk, Ch. van Nieuwenhuizen

samenvatting In het beschreven onderzoek worden gedragsveranderingen tijdens behandeling in tbs-kliniek de Kijvelanden geëvalueerd aan de hand van het REHAB-instrument (Rehabilitation Evaluation Hall And Baker). Tevens wordt onderzocht of de psychiatrische conditie van psychotische patiënten ten opzichte van de overige terbeschikkinggestelden sneller of juist minder snel verbetert tijdens het verblijf in de kliniek. Het algemene gedrag van de totale patiëntengroep blijkt significant te verbeteren gedurende opname. De vraag of deze klinisch waargenomen verbeteringen ook het recidiverisico na ontslag verlagen, kan met de huidige onderzoeksopzet echter niet worden beantwoord. Bij psychotische patiënten wordt geen positieve trend op de REHAB gevonden. Bij terbeschikkinggestelden die aan een psychotische stoornis lijden, zal het echter relatief vaak gaan om patiënten die psychofarmaca weigeren of om patiënten bij wie deze niet goed aanslaan.

trefwoorden behandelevaluatie, rehab, tbs