Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 5, 333 - 338

Korte bijdrage

Aandacht voor de kinderen van psychiatrisch opgenomen moeders: een dossieronderzoek

J. Joossens, G. Pieters, S. Joos

achtergrond De psychiatrische opname van een moeder heeft een belangrijke impact op de kinderen en zorgt vaak voor een ernstige verstoring in het gezin. In de psychiatrische praktijk wordt (te) weinig aandacht besteed aan de mogelijke negatieve gevolgen van een dergelijke opname voor de kinderen. doel Nagaan of er in een psychiatrisch centrum voldoende systematische aandacht is voor de kinderen van de psychiatrisch opgenomen moeders.
methode Een cross-sectioneel beschrijvend onderzoek door middel van systematische screening van dossiergegevens van opgenomen moeders met kinderen jonger dan twintig jaar, aangevuld door een kort interview met de behandelende geneesheer en de verpleging. De dossiers werden gescreend op vermelding van informatie over de kinderen en op eventueel ondernomen acties.
resultaten Bij 29% van de opgenomen moeders wordt in de dossiers geen melding gemaakt van ondernomen acties voor de kinderen. Toch worden bij de helft van alle moeders problemen gesignaleerd bij de kinderen.
conclusie Er bestaat nog te weinig systematische aandacht voor kinderen van psychiatrisch opgenomen moeders. Dit resultaat stemt overeen met de gegevens uit de vakliteratuur.

trefwoorden kind, moeder, psychiatrische opname