Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 5, 313 - 322

Overzichtsartikel

Gebrek aan ziekte-inzicht bij schizofrene patiënten

N. Robben, M. De Hert, J. Peuskens

achtergrond Gebrek aan ziekte-inzicht is een klinisch veel gebruikt en onderzocht begrip.
doel Er werd een literatuuronderzoek gedaan naar onderzoeken waarin de factoren zijn bestudeerd die met ziekte-inzicht zijn geassocieerd.
methode De artikelen zijn verzameld met behulp van Medline en Psyclit met een beperking tot Engelstalige en Nederlandstalige literatuur vanaf 1990 tot juli 2000.
resultaten Gebrek aan ziekte-inzicht komt meer voor bij schizofrene patiënten dan bij andere diagnostische groepen. Een verband met vooral positieve symptomen is aanwezig. Meer en meer groeit evidentie voor de invloed van neurocognitief disfunctioneren op ziekte-inzicht. Een beter ziekte-inzicht gaat gepaard met een beter psychosociaal functioneren, een betere therapietrouw en een beter klinisch beloop. Dit kan wijzen op het belang van ziekte-inzichtsverhogende interventies. Goed ziekte-inzicht is geassocieerd met verslechtering van de stemming en met een groter suïciderisico.
conclusie Onderzoeksresultaten wijzen op het verband tussen ziekte-inzicht, positieve symptomen en prognose. Het betreft echter correlationeel onderzoek zodat uitspraken over causaliteit niet mogelijk zijn. Verder onderzoek - vooral longitudinaal - waarin inzicht consistent is gedefinieerd en met betrouwbare, valide meetinstrumenten zou hierin meer duidelijkheid kunnen brengen.

trefwoorden schizofrenie, ziekte-inzicht