Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 7

Oorspronkelijk artikel

Psycho-educatie als behandeling van unipolaire depressies: een meta-analyse van de `omgaan met depressie'-cursus

P. Cuijpers

De `omgaan met depressie'-cursus is een kortdurende cognitief-gedragstherapeutische interventie, die door zijn sterk gestructureerde karakter verschillende nieuwe toepassingsmogelijkheden heeft. In dit artikel worden de resultaten van een meta- analyse van de onderzoeken naar de effecten van deze interventie gepresenteerd. De dertien studies die tot op heden zijn uitgevoerd, geven aan dat de effecten van met name de oorspronkelijke cursus, bedoeld voor volwassenen, vergelijkbaar zijn met andere psychotherapeutische interventies bij depressies. De oorspronkelijke cursus is in het algemeen effectiever dan de `omgaan met depressie'-cursussen die aangepast zijn aan de behoeften van specifieke doelgroepen. Met name de cursussen gericht op ouderen hebben minder effecten. Op langere termijn blijven de effecten van de cursussen behouden.