Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 7

Oorspronkelijk artikel

Drie jaar instroom in een jeugdpsychiatrische kliniek

S. Colijn, A.E. Boon

Zowel nationaal als internationaal is weinig bekend over de patiënten die worden aangemeld en opgenomen in jeugdpsychiatrische klinieken. In dit artikel worden gegevens gepresenteerd over de patiënten die opgenomen werden in de jeugdpsychiatrische kliniek Laanzicht van 1 september 1989 tot 1 september 1992. Waar mogelijk worden de gegevens uit deze registratie afgezet tegen vergelijkbare gegevens over de Nederlandse bevolking en gegevens over elders in de (kinder- en) jeugdpsychiatrie opgenomen jongeren. Deze registratie van drie jaar instroom geeft een beeld van enerzijds de heterogeniteit van de groep patiënten die in een jeugdpsychiatrische kliniek wordt opgenomen: met betrekking tot veel demografische kenmerken is deze groep een doorsnede van de Nederlandse bevolking van deze leeftijd, met al zijn variatie. Anderzijds zijn de ernst van de pathologie en een groot gebruik van GGZ- en jeugdhulpverleningsvoorzieningen zowel vóór opname als ná ontslag belangrijke specifieke kenmerken.