Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 4

Oorspronkelijk artikel

Het gebruik van protocollen in de psychiatrie zorg dat je erbij blijft!

E. van Daalen, A.J.K. Hondius

In dit artikel wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar het gebruik van protocollen in de psychiatrie. Nederlandse A-opleiders psychiatrie werden telefonisch (semi-gestructureerd) geïnterviewd over onder andere de voor- en nadelen van protocollen, de verschillen en overeenkomsten met het gebruik in de somatische geneeskunde en hun toekomstverwachtingen. Op basis van hun antwoorden zijn de respondenten te verdelen in drie groepen: de `emotionele', de `gemengde' en de `rationele' groep. Deze groepen weerspiegelen de verschillende fasen van het veranderingsproces dat het invoeren van protocollen met zich meebrengt. In de discussie wordt ingegaan op de `achterstand' op de somatische geneeskunde wat betreft het gebruik van protocollen. Verder wordt er ingegaan op strategieën om de implementatie van protocollen te bevorderen.