Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 4

Oorspronkelijk artikel

Kerkelijke gezindte en depressieve symptomen bij ouderen

A.W. Braam, A.T.F. Beekman, D.J.H. Deeg, W. van Tilburg

Bij ouderen in de gemeente Sassenheim is nagegaan of protestanten meer depressieve symptomen hebben dan rooms-katholieken en onkerkelijken. Centraal staan de subjectieve belangrijkheid (saillantie) van geloof bij chronisch zieken, en in een tweede steekproef de traditionaliteit van de geloofsinhoud (orthodoxie). Conclusie is dat een depressogeen effect van protestantisme optreedt bij ouderen die geloof niet saillant vinden of die een traditionele geloofsinhoud niet onderschrijven.