Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 4, 320 - 324

Gevalsbeschrijving

Spontane convulsie 'therapie' bij kraambedpsychose - een gevalsbeschrijving

J. Neeleman, D.P. Ravelli

Een patiënte met een ernstige kraambedpsychose genas vrijwel onmiddellijk nadat zij een tonisch-clonische convulsie had als waarschijnlijke bijwerking van haar medicatie. Deze casus suggereert de effectiviteit van (elektro)convulsietherapie (ECT) bij de behandeling van puerperaalpsychosen. In Nederland is de kraambedpsychose echter niet geaccepteerd als indicatie voor ECT. De auteurs bepleiten een verruiming van het indicatiegebied voor ECT.