Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 2

Oorspronkelijk artikel

Trauma en dissociatie bij borderline-persoonlijkheidsstoornissen

S. Vuchelen, J. van der Linden, W. van der Eycken, G. Pieters

Het voorkomen van traumatische ervaringen en dissociatieve klachten bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (n = 32) werd onderzocht aan de hand van een gestructureerd interview en vragenlijsten. Zoals gerapporteerd in de literatuur vonden ook wij een hoge frequentie van emotionele verwaarlozing en andere misbruikervaringen. Dissociatieve en borderline-symptomen bleken significant meer aanwezig te zijn in de seksueel getraumatiseerde groep. Verklaringen en implicaties hiervan worden besproken.