Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 1

Oorspronkelijk artikel

Met het oog op morgen: een overzicht van EMDR-studies

P.G. van der Velden, R.J. Kleber

De Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) is een recentelijk door Shapiro ontwikkelde psychotherapeutische techniek voor de behandeling van PTSS-klachten. In dit artikel wordt een overzicht geboden van 27 empirische studies naar de EMDR-methode. De meeste, met name niet-gecontroleerde, studies maken melding van opzienbarende verbeteringen na een beperkt aantal sessies met EMDR. De uitkomsten zijn echter moeilijk te interpreteren, vanwege de afwezigheid van (1) adequate controlegroepen, (2) gestandaardiseerde en gevalideerde meetinstrumenten voor pre- en posttestmetingen, (3) voldoende omvangrijke onderzoeksgroepen, (4) controleanalyses voor eerder ondergane psychotherapieën of andere niet- EMDR-interventies en/of (5) lange-termijn-follow-ups. Deze methodologische beperkingen hinderen conclusies over de effectiviteit van de EMDR-methode ten opzichte van andere psychotherapeutische behandelingsmethoden.