Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 1

Oorspronkelijk artikel

Het syndroom van Charles Bonnet

R.J. Teunisse, F.G. Zitman

Dit artikel behelst een literatuurstudie over het syndroom van Charles Bonnet. Ter illustratie worden de verschijnselen beschreven zoals deze zich voordeden bij een oudere zenuwarts. Het syndroom van Charles Bonnet wordt gekenmerkt door het optreden van complexe visuele hallucinaties bij geestelijk gezonde personen. De kennis over het syndroom berust vrijwel volledig op casuïstiek. Het syndroom is voornamelijk beschreven bij oudere mensen met aandoeningen van het perifere of centrale visuele systeem. Waarschijnlijk is het syndroom minder zeldzaam dan vroeger werd aangenomen, maar blijven vele gevallen onbekend omdat de patiënten uit schaamte hun hallucinaties verzwijgen en artsen de verschijnselen niet herkennen. Aetiologie en pathogenese zijn onbekend. Wetenschappelijk onderzoek naar het syndroom van Charles Bonnet zou het inzicht in de pathogenese van hallucinaties kunnen verdiepen.