Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 1

Oorspronkelijk artikel

State of the art

A.J.L.M. van Balkom, P. van Oppen

In dit literatuuroverzicht worden diagnose, epidemiologie, etiologie, meetinstrumenten en behandeling van obsessieve compulsieve stoornis (OCS) besproken. De diagnose OCS wordt voornamelijk gesteld op grond van de anamnese, en kan betrouwbaar geschieden met behulp van ADIS, een gestructureerd interview voor angststoornissen. Deze chronische aandoening heeft een life-time-prevalentie van 2,4%. Onderzoek naar de oorzaak van OCS heeft tegenstrijdige bevindingen opgeleverd, maar een effectieve behandeling met serotonerge antidepressiva, gedrags- en cognitieve therapie is mogelijk. Het behandeleffect van cognitieve/gedragstherapie is groter dan dat van antidepressiva. De combinatiebehandeling van deze antidepressiva met gedragstherapie vergroot het effect van gedragstherapie niet.