Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 4, 237 - 248

Oorspronkelijk artikel

Psychotherapie en/of antidepressiva bij depressie: een gerandomiseerd onderzoek

F. de Jonghe, J. Dekker, S. Kool, G. van Aalst, J. Peen, C. Gijsbers van Wijk

achtergrond Veel clinici zijn ervan overtuigd dat voor ambulante patiënten met een depressieve stoornis combinatietherapie (psychotherapie plus antidepressiva) als behandelingsvorm te prefereren is boven farmacotherapie (antidepressiva). Deze opvatting wordt echter niet ondersteund door empirisch onderzoek.
doelstelling Het vergelijken van de aanvaardbaarheid, uitvoerbaarheid en werkzaamheid van farmacotherapie (antidepressiva) met die van combinatietherapie (antidepressiva plus psychotherapie) bij de (ambulante) behandeling van depressie.
methode Het in dit artikel beschreven onderzoek betreft een 6 maanden durend gerandomiseerd klinisch onderzoek van farmacotherapie (n = 84) en combinatietherapie (n = 83) bij ambulante patiënten met depressieve stoornis en een beginscore van ten minste 14 punten op de 17-item-HDRS(Hamilton Depression Rating Scale). Het protocol voor de behandeling met antidepressiva voorziet in 3 achtereenvolgende stappen in geval van intolerantie of onwerkzaamheid: fluoxetine, amitriptyline en moclobemide. De combinatietherapie omvat, naast de farmacotherapie, 16 zittingen kortdurende 'psychodynamische steungevende psychotherapie'.
resultaten Aanvaardbaarheid van de behandeling: na de randomisatie weigerde 32% van de patiënten de voorgestelde farmacotherapie, terwijl 13% de voorgestelde combinatietherapie weigerde. Uitvoerbaarheid van de behandeling: de medicatie werd vóór het einde van de 24e week gestaakt door 40% van de farmacotherapiegroep en door 22% van de combinatietherapiegroep. Werkzaamheid van de behandeling: het gemiddelde succespercentage na 6 maanden was in de farmacotherapiegroep 41,2% en in de combinatietherapiegroep 60,9%.
conclusie Combinatietherapie is te verkiezen boven farmacotherapie bij de behandeling van ambulante patiënten met een depressieve stoornis.

trefwoorden depressie, combinatietherapie, farmacotherapie, psychotherapie, therapie-effect