Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 7

Oorspronkelijk artikel

Religiositeit en depressieve symptomen bij ouderen

A.W. Braam, A.T.F. Beekman, D.J.H. Deeg, W. van Tilburg

Bij 172 inwoners van 55-89 jaar van Sassenheim is onderzocht of er aanwijzingen bestaan dat religiositeit depressieve symptomen bevordert, tegengaat of alleen onder bepaalde omstandigheden beïnvloedt. Religiositeit wordt daarbij geoperationaliseerd als saillantie van het geloof: het belang dat iemand aan religie hecht voor het persoonlijke leven.

Na controle voor de variabelen: sekse, burgerlijke staat, inkomen, leeftijd en chronische ziekte treedt een negatieve samenhang tussen saillantie en depressieve symptomen aan het licht. Ouderen met en zonder chronische ziekten zijn ook apart van elkaar onderzocht. Er blijkt specifiek voor ouderen met een chronische ziekte dat saillantie samengaat met minder depressieve symptomen. Geconcludeerd wordt dat bij ouderen saillantie als buffer kan functioneren tegen depressieve symptomen ten tijde van chronische ziekte.