Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 7

Oorspronkelijk artikel

Een gecompliceerde behandeling van letale katatonie

B. Verwey, J.G. Goekoop

De beschrijving van een gecompliceerde behandeling van een patiënte met letale katatonie illustreert de waarde van de combinatie van de toepassing van elektroconvulsietherapie met dantroleen, maar ook de beperking van deze methode. Daarnaast lijken corticosteroïden, toegediend om andere lichamelijke redenen, biperideen en clonazepam van betekenis te zijn geweest bij het herstel van de katatonie.