Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 7

Oorspronkelijk artikel

D.H. Linszen, P.M.A.J. Dingemans, W.F. Scholte, M.E. Lenior, A.J.W. van der Does, M.A. Nugter

`Expressed emotion (EE)' en patiëntgebonden kenmerken als risicofactoren voor psychoserecidief bij schizofrene stoornissen

Oorspronkelijk artikel

J.A.M. de Kroon

De structuur van de psychotherapeutische relatie

Oorspronkelijk artikel

B. Verwey, J.G. Goekoop

Een gecompliceerde behandeling van letale katatonie

Oorspronkelijk artikel

A.W. Braam, A.T.F. Beekman, D.J.H. Deeg, W. van Tilburg

Religiositeit en depressieve symptomen bij ouderen

Oorspronkelijk artikel

J.G. Goekoop, E.A.M. Knoppert-van der Klein, T. Hoeksema, A.H. Zwinderman

Onderzoek met de CPRS in Nederlandse vertaling