Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 6

Oorspronkelijk artikel

Focus: Een beoordelingsschaal voor zorg aan chronisch psychiatrische patiënten

L.J. van der Werf, A.W. Goedhart

De Zorg-Aanbod-Schaal is een schaal, ontwikkeld voor de beschrijving van zeven aspecten van geboden zorg aan intramuraal en semimuraal verblijvende chronisch psychiatrische patiënten. Het domein van de ZAS bestrijkt de verschillende levensgebieden zoals omschreven in de nota: `Chroniciteit, Invaliditeit en Voorzieningen' (NZR 1987). De betrouwbaarheid is hoog en het invullen van de items van de ZAS vergt een beperkte hoeveelheid tijd van de verpleging. De ZAS werd onderzocht op alle 541 chronisch psychiatrische patiënten, verblijvend in het psychiatrisch ziekenhuis P.C. Vogelenzang (APZ), de Beschermende Woonvormen (BW) en Psychiatrische Woonvoorzieningen (PWV) in het verzorgingsgebied van P.C. Vogelenzang, namelijk de regio Zuid-Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden. Het artikel geeft de resultaten van betrouwbaarheidsonderzoek, de factoranalyse en interne consistentie van de subschalen. De ZAS kan worden gebruikt om veranderingen in zorgniveau en zorgaccenten te volgen.