Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 3

Oorspronkelijk artikel

A.M.A. Walraven, P. Reitsma, E.J. Kappers

Leesproblemen en psychische stoornissen bij kinderen in een psychiatrisch centrum

Oorspronkelijk artikel

D. Moons

Het syndroom van Münchausen, de nagebootste stoornis en het verband met persoonlijkheidsstoornissen

Oorspronkelijk artikel

I.M. Brugman, E.C.A. Collumbien

Focus:Autocastratie en genderidentiteit

Oorspronkelijk artikel

G.J.M. Hutschemaekers

Prognoses van psychiaters

Oorspronkelijk artikel

T.K. Birkenhäger, M. Vegt

Fenelzine: een vergeten MAO-remmer met een specifiek indicatiegebied

Oorspronkelijk artikel

J.M.J. Smorenburg, R.C. van der Mast, F. de Jonghe

Psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek