Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 3, 173 - 182

Overzichtsartikel

Kwaliteit Quo Vadis?

E.M. Bisseling, J.M. Havenaar, B. Heemskerk

achtergrond 'Kwaliteit van zorg' is een sleutelbegrip binnen een nieuw paradigma in de gezondheidswetenschappen. Gezondheidszorg wordt daarbij in zijn geheel beschouwd. Structuren, processen en uitkomsten van zorg komen onder de aandacht van de onderzoeker vanuit de perspectieven van verschillende betrokken partijen. De hoeveelheid onderzoek op dit terrein is de laatste jaren sterk toegenomen.
doel Het geven van een overzicht van wetenschappelijke publicaties over kwaliteitszorg en gezondheidszorgonderzoek binnen de geestelijke gezondheidszorg.
methode Er werd gebruikgemaakt van sleutelpublicaties over dit onderwerp en van met behulp van Medline verzamelde literatuur uit de periode van 1995 tot heden.
resultaten en conclusie Het onderzoek over kwaliteit van zorg bevindt zich grotendeels in het stadium van conceptualiseren, theoretiseren en observeren. Het onderzoeksinstrumentarium en de methodologie zijn nog weinig ontwikkeld. Het perspectief van de patiënt wordt nog weinig in het onderzoek betrokken. Ook evaluatieonderzoeken naar de effecten van kwaliteitsverhogende interventies en naar effectieve implementatiestrategieën zijn nog schaars. Veel meer dan nu het geval is, zouden dergelijke evaluatieonderzoeken de grondslag moeten vormen voor verdere organisatorische interventies in de geestelijke gezondheidszorg.

trefwoorden kwaliteit van zorg, overzicht