Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 8

Oorspronkelijk artikel

Ambulante behandeling van sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG)

A. van Minnen, K.A.L. Hoogduin, L.A.G. Peeters, H.T.M. Smedts

Onlangs is een nieuwe vorm van behandelen geïntroduceerd voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG). Hierbij worden SGLVG-patiënten door een ambulant team behandeld in hun eigen woonomgeving. Een belangrijk voordeel van deze behandeling is dat expliciet aandacht geschonken kan worden aan omgevingsfactoren die van invloed zijn op de ontwikkeling en instandhouding van de gedragsstoornissen. In dit artikel wordt de ambulante behandeling beschreven en met voorbeelden geïllustreerd.