Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 5

Oorspronkelijk artikel

Posttraumatische verschijnselen in de literatuur: is fictie ook vakwerk?

R.A. Jongedijk

De criteria van de posttraumatische stressstoornis (PTSS) volgens DSM-III-R worden in dit artikel geïllustreerd aan de hand van literaire citaten. Het blijkt dat literatoren al vele eeuwen voortreffelijke beschrijvingen geven van de verschijnselen die behoren bij de _ vrij recent geformuleerde _ PTSS. Geconcludeerd kan worden dat fictie naast `vermaak zeker ook kan dienen als aanvulling op de vakliteratuur. In de bellettrie staan vaak zeer heldere illustraties van psychopathologische fenomenen, en het lezen ervan kan daarom leiden tot een beter begrip van zowel theoretische concepten als van patiënten.