Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 5

Oorspronkelijk artikel

A.H. Schene, B. van Wijngaarden, N.W. Poelijoe, P.R. van Drunen, B.P.R. Gersons

Dagbehandeling en 24-uursbehandeling vergeleken. Resultaten van het Utrechtse onderzoek

Oorspronkelijk artikel

J.H.M. Duyx, H. van Engeland

Factoranalyse van de Maudsley Psychiatric Child Rating Scale: een replicatiestudie

Oorspronkelijk artikel

R.A. Jongedijk

Posttraumatische verschijnselen in de literatuur: is fictie ook vakwerk?

Oorspronkelijk artikel

G. ten Klooster

Een literatuurstudie naar verbanden tussen eetstoornissen en depressie

Oorspronkelijk artikel

R.E. Breuk, W. van Tilburg

Schizofreniforme stoornis volgens DSM-III-R: klinische consequenties van een (sub)classificatie