Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 4

Oorspronkelijk artikel

Chronisch psychiatrische patiënten in het APZ: diagnostiek, verblijfsduur en veranderende vaardigheden

T.F. van Wel

Uit onderzoeken naar de gehele langverblijfpopulatie van de Willem Arntsz Hoeve komen in dit artikel drie (onderling niet samenhangende) resultaten aan de orde. 1) Het blijkt dat de psychiatrische diagnostiek weinig consistentie vertoont: 46% van de bewoners heeft na twee jaar een andere psychiatrische hoofddiagnose. 2) De verblijfsduur gaat - onder constanthouding van de leeftijd - samen met een beter functioneren van de bewoners. 3) Er zijn sterke aanwijzingen dat een milieu met een systematisch opgezette zorg en een meer open en respectvolle bejegening leidt tot beter functioneren van de bewoners.