Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 4

Oorspronkelijk artikel

Serumspiegels van psychofarmaca

A.H. Veefkind, J.C.L. van Commenée, W.J. Broekema

Metingen van serumspiegels van psychofarmaca kunnen de psychiater behulpzaam zijn om binnen een redelijke termijn de juiste beslissing te nemen ten aanzien van dosiswijziging of medicatieverandering. Hoewel gecontroleerde studies naar de relatie tussen spiegel en effect dikwijls tegenstrijdige resultaten opleverden, beginnen zich toch gebieden af te tekenen die als klinische richtgebieden kunnen gelden ter ondersteuning van de therapie. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van deze gebieden voor een aantal antidepressiva en antipsychotica.