Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 2

Oorspronkelijk artikel

Ziekenhuispsychiatrie: naar een integratie van de consultatieve psychiatrie en de afdeling psychiatrie van het algemeen ziekenhuis

F.J. Huyse, B. Verwey, W. op den Velde, R.C. van der Mast

In het Advies Psychiatrische Hulpverlening in het Algemeen Ziekenhuis van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid wordt aan de psychiatrie in het algemeen ziekenhuis een specifieke rol in de gezondheidszorg toebedeeld: de beoordeling van en eventueel de zorg voor psychiatrische en somatische comorbiditeit. Dit advies is mede het gevolg van de ontwikkeling van de consultatieve psychiatrie. In dit artikel wordt het advies krachtig gesteund en gepleit voor integratie van de consultatieve psychiatrie met de klinische en poliklinische functie van de afdeling psychiatrie van een algemeen ziekenhuis. De psychiatrische opleiding dient hierop in te spelen. De ontwikkeling van de ziekenhuispsychiatrie zal de afstemming tussen de algemene en geestelijke gezondheidszorg doen toenemen en daardoor de zorg voor patiënten met comorbiditeit doelmatiger en efficiënter maken.