Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 2

Oorspronkelijk artikel

Ph.D.A. Treffers, I.E. Lindhout, A.A. Tusenius

Het verband tussen problemen van kinderen en de relatie tussen hun ouders.

Oorspronkelijk artikel

J. Pols

Meester-gezelrelatie of werkbegeleiding?

Oorspronkelijk artikel

W. van den Brink, J. Ormel

Depressie in de huisartspraktijk. Consequenties voor onderwijs, onderzoek en beleid

Oorspronkelijk artikel

J. Vereycken, D. Quina

Belgische dienstplichtigen met aanpassingsproblemen. Een beschrijvend onderzoek

Oorspronkelijk artikel

F.J. Huyse, B. Verwey, W. op den Velde, R.C. van der Mast

Ziekenhuispsychiatrie: naar een integratie van de consultatieve psychiatrie en de afdeling psychiatrie van het algemeen ziekenhuis

Oorspronkelijk artikel

J.A.A.M. van de Sande

Forever young?