Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 2, 119 - 127

Essay

Zelforganiserende kunstmatige neurale netwerken die de interactie tussen het biologische domein en het omgevingsdomein verduidelijken

N. van Beveren

samenvatting In de natuurwetenschappen staan 'complexe dynamische systemen' in de belangstelling. Een eigenschap van dit soort systemen is het vermogen tot zelforganisatie. Voor het ontstaan ervan is de interactie tussen omgevingsfactoren en biologische factoren van belang. Het doel van deze bijdrage is de zelforganisatie zoals deze wellicht in het brein optreedt, te verduidelijken aan de hand van een kunstmatig neuraal netwerk. Aansluitend wordt ingegaan op het belang van zelforganisatie voor de psychiatrie.

trefwoorden dynamische systemen, kunstmatig neuraal netwerk, zelforganisatie