Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 2, 95 - 106

Overzichtsartikel

Kwaliteit Quo Vadis?

J.M. Havenaar, B. Heemskerk, E.M. Bisseling

achtergrond De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is de laatste jaren zowel wetenschappelijk als organisatorisch sterk in ontwikkeling. De overheid, zorgverzekeraars en patiëntenbeweging verwachten in toenemende mate van hulpverleners en instellingen dat zij verantwoording afleggen over de doeltreffendheid, doelmatigheid en patiëntvriendelijkheid van de geboden zorg. Dit heeft het ontstaan van een meer bedrijfsmatige aanpak van de zorg bevorderd waarbinnen 'kwaliteit van zorg' een sleutelbegrip is geworden.
doel Voor veel praktiserende psychiaters is 'kwaliteitszorg' nog relatief onbekend. In dit artikel geven wij een historisch en conceptueel overzicht van het kwaliteitsdenken binnen de psychiatrische praktijk en beschrijven we de belangrijkste 'kwaliteitssystemen'.
methode Er werd gebruikgemaakt van sleutelpublicaties over dit onderwerp en er zijn publicaties gevonden met behulp van Medline (vanaf 1995 tot heden).
resultaten en conclusie 'Kwaliteit van zorg' is een containerbegrip waarbinnen de uiteenlopende gezichtspunten van professionele hulpverleners, beleidsmakers en belangengroeperingen in één referentiekader bijeengebracht kunnen worden. Het vormt een nieuw onderzoeksparadigma waarbinnen 'value-based' en 'evidence-based' samen kunnen gaan. Het kan een hulpmiddel vormen om beleidskeuzes rationeel af te wegen. Onderzoek zal echter moeten uitwijzen of dit middel kosteneffectief is.

trefwoorden historie, kwaliteit van zorg, overzicht