Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 1, 51 - 54

Gevalsbeschrijving

Manie bij gebruik van interferon-alfa

I.M. van Vliet, A.R. van Gool

samenvatting Immuuntherapie met interferon-alfa kan psychiatrische symptomen en syndromen induceren: met name depressies zijn bekend. In dit artikel wordt de ziektegeschiedenis van een 55-jarige vrouw beschreven die een manie ontwikkelde tijdens gebruik van interferon-alfa als adjuvante behandeling voor hoogrisicomelanoom. De casus illustreert dat het van belang is om bij het ontstaan van psychiatrische stoornissen bij ernstig zieke patiënten organische of met de (medicamenteuze) behandeling samenhangende oorzaken in de differentiële diagnose op te nemen. In de literatuur zijn inmiddels dertien gevallen beschreven van manische toestandsbeelden die waarschijnlijk gerelateerd waren aan interferongebruik.

trefwoorden bijwerkingen, interferon, manie