Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 10, 687 - 692

Overzichtsartikel

Paniekstoornis tijdens zwangerschap

S.M.L. Vogel-Mergaerts, D. Liessens

achtergrond De kans dat een vrouw met een paniekstoornis zwanger wordt, is reëel.
doel Het geven van een overzicht van de literatuur over het beloop van de paniekstoornis tijdens zwangerschap en over etiologische factoren van de paniekstoornis. Tevens het geven van een overzicht van de behandelrichtlijnen.
methode De literatuur is geselecteerd met behulp van Medline en Embase, over de periode van 1985 tot 2001. Als trefwoorden zijn panic disorder, pregnancy, treatment, farmacotherapy en psychotherapy gebruikt.
resultaten en conclusie Er is nog weinig systematisch onderzoek verricht naar de paniekstoornis tijdens zwangerschap. Uit de weinige gegevens die voorhanden zijn, komt een variabel beloop van de paniekstoornis tijdens zwangerschap naar voren. Er zijn geen voorspellende factoren gevonden, en evenmin etiologische verklaringen. Er is geen specifiek behandelbeleid. Een voorzichtige en individuele aanpak is geboden. Cognitieve gedragstherapie is de behandeling van eerste keuze. Farmacotherapie is geïndiceerd wanneer cognitieve gedragstherapie ontoereikend is.

trefwoorden farmacotherapie, paniekstoornis, psychotherapie, zwangerschap