Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12, 818 - 820

Ingezonden brief

Reactie op 'Schizofrene psychosen bij Surinamers. Zorg van velen?' (2) Culturele bias in de beoordeling van negatieve symptomen: methodologische overwegingen

A.W. Goedhart, J.P.A.M. Bogers, P.J. Hermans