Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 11

Redactioneel

H. D'haenen †

Een farmacocentrische wereldvisie, 665 - 666

Oorspronkelijk artikel

J.J. Stolker, P.J. Koedoot, E.R. Heerdink, H.G.M. Leufkens, W.A. Nolen

Het psychofarmacagebruik door verstandelijk gehandicapte bewoners van gezinsvervangende tehuizen1, 667 - 676

State-of-the-art-artikel

A.F.G Leentjens

Depressies bij de ziekte van Parkinson, 677 - 685

Overzichtsartikel

M. Jelicic, H. Merkelbach, M. Cima

Over het simuleren van cognitieve stoornissen, 687 - 696

Commentaar

W.M.A. Verhoeven, S. Tuinier †

Verstandelijk gehandicapten: op weg naar een medisch-specialistische emancipatie, 697 - 700

Commentaar

A. Hovestad

Depressie en de ziekte van Parkinson, 701 - 702

Gevalsbeschrijving

A.M. Vos, G.W. Akkerhuis

De behandeling van een therapieresistente bipolaire depressie, 703 - 708

Gevalsbeschrijving

M.F. van Vreeswijk, W.J.J.M. Arts, K.H. Kho, R.A. Jongedijk

Cognitieve gedragstherapie bij een patiënt met medicatieresistente paranoïde schizofrenie, 709 - 713

Referaat

M.P. van den Berg

Nauwe relatie tussen slapeloosheid, psychiatrische stoornis en psychiatrische voorgeschiedenis, 715 - 715

Referaat

H.J.R. Hoenders

Atomoxetine effectief bij ADHD bij volwassenen?, 715 - 716

Ingezonden brief

V. Wils

Reactie op 'Remissie van een schizofrene psychose na het staken van de behandeling met lamotrigine', 717 - 717