Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 9, 575 - 578

Gevalsbeschrijving

Bemoeizorg en respect voor autonomie

J.J.A. Jongeleen, C.L. Mulder

samenvatting  Twee patiënten die door hun waanstoornis in ernstige maatschappelijke problemen zijn gekomen, worden beschreven. Door gebrek aan ziektebesef is er geen hulpvraag en zijn ze niet in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren. Het team Vangnet & Advies van de GGD Rotterdam levert bemoeizorg en past dwangmaatregelen toe. In deze gevalsbeschrijving wordt ingegaan op de vraag wanneer dwang en drang gerechtvaardigd is en hoe dit zich verhoudt tot het respecteren van de autonomie.

trefwoorden autonomie, bemoeizorg, drang, dwang, psychose