Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 9, 559 - 568

Overzichtsartikel

Heteroseksisme en geïnternaliseerd heteroseksisme bij homoseksuele mannen

D. Hendrickx, G. Lietaar

achtergrond  Ondanks de veronderstelling dat homoseksualiteit maatschappelijk meer aanvaard wordt, bestaat er evidentie voor duidelijk verhoogde psychopathologie onder homoseksuelen.
doel  Het bieden van een theoretisch kader dat deze gegevens kan verklaren.
methode  Literatuuronderzoek met behulp van PsycINFO, Medline en Libis met als belangrijkste zoektermen homophobia, internalized homophobia en heterosexism. Het onderzoek is beperkt tot (voornamelijk Anglo-Amerikaanse) publicaties van na 1980 die handelen over homoseksuele mannen.
resultaten  Twee pathogene factoren staan centraal: heteroseksisme en geïnternaliseerd heteroseksisme. Verondersteld wordt dat maatschappelijke stereotypering en de internalisatie van dat beeld door de homoseksuele man leiden tot allerlei klachten en stoornissen.
conclusie  Verder onderzoek zou deze hypothese kunnen toetsen, maar in ieder geval is gereserveerdheid geboden bij de (recente) aanname dat homoseksuele mannen goed geaccepteerd zijn door de maatschappij.

trefwoorden geïnternaliseerd heteroseksisme, heteroseksisme, homoseksualiteit