Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 1, 45 - 49

Gevalsbeschrijving

Elektroconvulsietherapie als dwangbehandeling

S. Kats, J.A. Bruijn, M.J.C.E. Blondeau, W.W. van den Broek

samenvatting  Beschrijving van een patiënt met een medicatieresistente psychotische depressie, voor wie elektroconvulsietherapie (ECT) uiteindelijk nog de enige behandeling was met redelijke kans op herstel. Zowel patiënt als zijn echtgenote, optredend als zijn belangenbehartiger, weigerden deze behandeling. Patiënt werd behandeld met ECT als dwangbehandeling, met goed resultaat. De medische overwegingen die hebben geleid tot dwangbehandeling met ECT en de juridische aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, worden in dit artikel besproken.

 

trefwoorden BOPZ, depressie, dwangbehandeling, elektroconvulsietherapie