Home

Omslag kijk verder

Measuringinstruments

name Global Assessment of Functioning
abbreviation GAF
© internationale versie American Psychiatric Association
© Dutch translation Harcourt Test Publishers
Dutch translation at American Psychiatric Association. (2001). Beknopte handleiding bij de Diagnostische Criteria van de DSM-IV-TR, pagina 76-77.
free download unspecified
« back to list