Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 5, 420 - 422

Short report

Kort signalement Pindolol bij de behandeling van depressies

L. Timmerman, M.J. Kwakkelstein