Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 6

Editorial

M. Hebbrecht

Psychodynamische psychotherapie en paniekstoornis, 319 - 322

New research

T.J. Heeren, P. Derksen, B.F. van Heycop ten Ham, P.P.J.M. van Gent

The influence of daily stress on dissociative phenomena, 323 - 343

New research

D. De Wachter, A. Lange, J. Vanderlinden, J. Pouw, E. Strubbe

De invloed van alledaagse stress op dissociatieve verschijnselen, 335 - 343

Review article

P. Zonneveld, A. Dosen

A review of the diagnosis and treatment of tardive akathisia; is the intellectual disabled person an individual case?, 344 - 355

Short report

B. van der Goot, R.A. van der Pol, V.M. Vladár Rivero

Life events bij patiënten in de acute dienst van achttien RIAGG's, 356 - 360

Case report

D.W. Oppedijk

Reflex Sympathetic Dystrophy and the modest role of the psychiatrist, 361 - 366

Letter to the editor

H.J. Polak

Reactie op 'Aspecten van farmacotherapie bij etnische minderheden', 367 - 367

Letter to the editor

P. Moleman

Reactie op 'Psychiatrische taalfouten' (4), 367 - 368

Letter to the editor

I.K. Lampe, T.J. Heeren

Reactie op 'Psychiatrische taalfouten' (5), 368 - 370