Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 7

Forensic Psychiatry

Care of the mentally disordered offender in the community

Buchanan, A. (Red.)

Oxford University Press, Oxford 2002 333 pagina's, ISBN 0 19 263058 X, £35

Dit boek beslaat drie delen: de sociale, bestuurlijke en klinische context van de zorg voor psychisch gestoorde delinquenten in de samenleving, klinische aspecten van deze zorg en de verhouding tussen forensisch psychiatrische instanties en andere organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan deze categorie van patiënten. Deze indeling roept direct de vraag op voor welke doelgroep dit boek geschreven is, nog afgezien van de beperking dat een deel van de hoofdstukken strict van toepassing is op de situatie in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het boek is aantrekkelijk omdat het een aantal zeer leesbare bijdragen bevat van auteurs van internationale allure, al is de inhoud hiervan niet altijd verrassend nieuw. In het eerste deel treft men een aantal beschouwingen aan van politieksociologische origine met een gehalte dat men zelden in boeken in dit vakgebied aantreft. Daar staan in het tweede deel hoofdstukken tegenover over psychofarmacotherapie en psychotherapie bij psychisch gestoorde delinquenten, die weinig toevoegen aan de inhoud van eerdere publicaties hierover. Opmerkelijk is dat met geen woord gerept wordt over libidoremmende medicatie bij zedendelinquenten.

Uiteraard wordt in diverse hoofdstukken aandacht besteed aan risk-assessment, risk-management en case-management. Ook voor de Nederlandse situatie zijn de hoofdstukken van belang die handelen over onvrijwillige ambulante behandeling van psychisch gestoorde delinquenten.

Het boek is eerder een uitnodiging om Nederlandse auteurs te stimuleren een handzaam boek te schrijven ten behoeve van (beginnende) medewerkers van forensisch psychiatrische diensten en van de reclassering, dan dat het voor ingewijden in het veld van de sociale forensische psychiatrie binnen handbereik in hun boekenkast of bibliotheek zou moeten staan.

B.C.M. Raes