Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 7

Forensic Psychiatry

Surviving Stalking

Pathé, M.

Cambridge University Press, Cambridge 2002 166 pagina's, ISBN 0 521 00964 2, £17,95

Stalking is nog een vrij nieuw domein binnen de forensische psychiatrie. De laatste jaren verschijnen er meer en meer wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp. De onderzoeksgroep van het Victorian Institute of Forensic Mental Health te Melbourne, bestaande uit Mullen, Purcell en Pathé, levert hieraan een belangrijke bijdrage. Enige tijd geleden verscheen van deze drie onderzoekers het voor professionelen bedoelde overzichtswerk Stalkers and their victims (Mullen e.a. 2000), waarin alle actueel beschikbare gegevens over het fenomeen stalking gebundeld werden. Het nu verschenen boek van Pathé kiest voor een andere invalshoek en richt zich op een breed publiek, waarbij vooral slachtoffers van stalking de doelgroep vormen.

Vanuit de (terechte) optiek dat allereerst kennis een belangrijk wapen voor elk slachtoffer van stalking is, wordt in de eerste zeven hoofdstukken een overzicht van de problematiek gegeven. Definitie, prevalentie, soorten daders, kans op geweld, behandeling van daders, soorten slachtoffers en gevolgen van stalking komen achtereenvolgens aan bod. De hoofdstukken zijn kort en worden telkens nog eens afgesloten met een handige samenvatting. Bovendien wordt het geheel mooi geïllustreerd met casuïstiek. In de volgende hoofdstukken van deze 'survival manual', zoals het boek door de auteur in de inleiding genoemd wordt, worden concrete handvatten geboden om met stalkinggedrag om te gaan. Dit gaat van erg logische ('stop elk contact met de stalker') tot zeer verregaande ('overweeg een bodyguard') tips. Het overzicht biedt elk slachtoffer alleszins voldoende mogelijkheden om een eigen strategie op te zetten. Drie hoofdstukken handelen vervolgens over respectievelijk de gerechtelijke situatie in de vs, Groot-Brittannië en Australië, en zijn voor lezers in andere landen weinig relevant. Het boek sluit af met een nuttige lijst van verwijzingen naar boeken en websites over stalking. De lijst met referenties naar wetenschappelijke artikelen verwijst grotendeels naar de eigen publicaties.

Dit boek is zeker geschikt voor slachtoffers van stalking. Het geeft voldoende praktische informatie en heeft de juiste (strijdvaardige) toon 'to stop the stalking and to make the transition from victim to strategist and ultimately to survivor'. Voor hulpverleners kan het dienen als een interessante kennismaking met het fenomeen stalking. Voor meer uitgebreide en gespecialiseerde informatie, onder meer over de behandeling van slachtoffers en daders, moet verwezen worden naar het overzichtswerk van deze onderzoeksgroep.

Literatuur

Mullen, P., Pathé, M., & Purcell, R. (2000). Stalkers and their victims. Cambridge: Cambridge University Press.

S. De Bruyne