Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 7

Biologische psychiatrie

Drugs and Addictive Behaviour. A Guide to Treatment (3e druk)

Ghodse, H.

Cambridge University Press, Cambridge 2002 500 pagina's, ISBN 0 521 81354 9, £75

Dit boek geeft een overzicht van de zogenoemde gebruiksstoornissen van chemische middelen, qua onderwerpen nogal omvattend, wat ten koste gaat van de diepgang. Het boek richt zich veeleer op een breed lezerspubliek, dan op 'de specialist ter zake'.

Ter wille van de steeds meer in zwang rakende evidence-based medicine zijn - naar hoofdstuk uitgesplitst - referenties toegevoegd. De tekst blijft echter zeer descriptief, omdat de literatuur kennelijk weinig beslisfactoren oplevert, zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk 6 over psychotherapie. Aan 'alcohol' wordt een apart hoofdstuk gewijd, terwijl de andere drugs het met een subhoofdstuk moeten stellen. In dat hoofdstuk verzandt de discussie over de keuze tussen gecontroleerd drinken en abstinentie echter in een zee van condities en daar blijft het dan bij. De beschreven methode van onttrekking is wel zeer snel (< 7 dagen), zeker bij ernstig afhankelijken; terwijl het gevaar van cumulatie bij het in het boek aanbevolen gebruik van diazepam of chloordiazepoxide vermeden kan worden, wanneer oxazepam wordt benut, zelfs bij ernstige leverfunctiestoornissen.

Het boek is erg op het Verenigd Koninkrijk toegeschreven. Nederland haalt één aanhaling in het register: op de pagina's 33-34 een halve pagina over ons drugsbeleid, met een duidelijk moraliserende ondertoon. De 'natural history' wordt geruild voor 'carrière', en bij de mortaliteitsdata wordt nogal eens over schattingen gesproken. De wet en het drugcontrolebeleid krijgen weliswaar een eigen hoofdstuk, maar zijn ook descriptief en legalistisch. De appendices vermelden databanken, vragenlijsten, registratieformulieren, principes van de anoniemenverenigingen voor drugs en alcohol, beoordelingsschalen, maar alles tout court, zodat de weg van appendix naar toelichting, ergens in de tekst, moeizaam is.

Kortom: aspecten ontbreken niet, diepgang wel, en het boek 'vertelt geen verhaal'. Dát zou het juist tot boeiende literatuur hebben gemaakt. Als beknopt overzicht van 'veel' zal het in een algemeen gerichte praktijk of opleiding wel een functie kunnen vervullen. De prijs is voor deze paperbackeditie exorbitant.

M.J.A.J.M. Hoes