Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 7

Biologische psychiatrie

Electroconvulsive Therapy (4de druk)

Abrams, R.

Oxford University Press, Oxford 2002 328 pagina's, ISBN 0 19 514820 7, £49,50

Dit is al weer de vierde editie van Electroconvulsive Therapy. Bij het verschijnen van de eerste druk in 1988 was het het eerste boek over de moderne toepassing van elektroconvulsietherapie (ect). Het is een uitstekend boek, dat goed en makkelijk leesbaar is geschreven. Het begint met een historisch overzicht van de ontwikkeling van ect.De verdere indeling van de hoofdstukken is gebaseerd op de toepassing van deze behandeling. De hoofdstukken gaan over de bruikbaarheid, de fysiologische gevolgen van ect en de techniek, bijwerkingen en mogelijke werkingsmechanismen van ect.

Niet alleen de opzet, maar ook de inhoud verraadt dat de auteur een zeer ervaren clinicus is, die al geruime tijd deze behandeling toepast. Een voorbeeld hiervan is dat hij tot nu toe altijd heeft beweerd dat de stimulusdosering bij unilaterale toediening hoog moet zijn wil deze even effectief zijn als de bilaterale elektrodenplaatsing. Deze assumptie is gebaseerd op zijn ervaring. Abrams' voorkeur voor deze manier van dosering en toepassing van ect komt duidelijk naar voren in dit boek en de vorige uitgaven. Sinds kort is inderdaad wetenschappelijk aangetoond dat bij unilaterale elektrodenplaatsing de dosering van de stimulus ruim boven de prikkeldrempel moet zijn wil deze even werkzaam zijn als bilaterale ect.

De praktische ervaring komt ook naar voren in de inhoud. Het is hiermee een heel ander boek dan de uitgave over ect die in het vorige boekennummer is besproken (American Psychiatric Association 2001; Van den Broek 2002). Die gaat vooral over de wetenschappelijke evidentie, is meer een naslagwerk en is minder toegankelijk geschreven dan dit werk.

Iedere nieuwe editie wordt aangevuld met recente belangrijke literatuur en de interpretatie ervan door de auteur. Aan deze uitgave is ook een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Dit hoofdstuk gaat over transcraniële magnetische stimulatie (tms) en geeft een helder overzicht van wat er bekend is over deze nieuwe behandelmethode.

Concluderend is het een prettig leesbaar, goed ingedeeld en op de praktijk gericht boek. Het feit dat de auteur een voorstander van deze behandeling is en dit regelmatig op genuanceerde wijze in het werk naar voren brengt, verklaart voor mij de leesbaarheid, het enthousiasme en de gedetailleerdheid waarmee het geschreven is. Het was ooit mijn eerste boek over ect en ik heb het in een vakantie achter elkaar uitgelezen en ben daarna nooit meer mijn enthousiasme voor ect verloren.

Literatuur

American Psychiatric Association. (2001). A task force report on the practice of electroconvulsive therapy: recommendations for treatment, biologische psychiatrie tijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 7 419 training and privileging. Washington: American Psychiatric Association.

Broek, W.W. van den. (2002). A task force report on the practice of electroconvulsive therapy: recommendations for treatment, training and privileging (Boekbespreking). Tijdschrift voor Psychiatrie, 44, 848.

W.W. van den Broek